Algemene informatie

Rechtsvorm

Statutaire naam

Dorpspartij Ook genoemd (handelsnaam)

Zoeknaam

Profiel URL

Statutaire zetel

KvK nummer

RSIN

Vereniging

Lokaal Perspectief

Lokaal Perspectief

Lokaal Perspectief

www.lokaalperspectief.eu

Rijsbergen

70290717

858239395


Activiteiten Politieke Organisaties

De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners en bedrijven van de gemeente Zundert.

De vereniging wil dit bereiken door deel te nemen aan het besturen van de gemeente Zundert met gebruikmaking van alle politieke geledingen.

Doelstellingen

Lokaal Perspectief is een lokale politieke partij die als doel heeft op te komen voor de inwoners in de wijken en de vijf kerkdorpen en voor de bedrijven in de gemeente Zundert.

Hoe wordt dit doel bereikt

Lokaal Perspectief is opgericht op 13 december 2017. Zij heeft nu 1 zetel in de raad (19 zetels). Daarnaast is Lokaal Perspectief actief binnen de gemeenteraad en drie commissieleden in de commissies. LP heeft 40 leden. De achterban van Lokaal Perspectief is actief bij diverse dorpsraden, voetbalverenigingen, bestuur van corsobuurtschap en bestuurslid van Lokaal Brabant met als doel de verbinding tussen provinciale staten en gemeenteraad te versterken.

Duidelijke beschrijving van doelstellingen

Subcategorie I

Subcategorie II

Subcategorie III

Politieke Partij

Politieke partij

Algemeen

Algemeen


Organisatie/Bestuurders

Aantal bestuursleden

Is er een directie/ dagelijks bestuur

Is er een persoon in dienst?

Is er een raad van commissarissen/toezicht?

Naam Titel / functie Beloning

Voorzitter, M.A van de Sande

Secretaris, H.J.de Bie

Penningmeester, G.M.M Boot

Bestuurslid, A.C.E.M. Herijgers

Vice Voorzitter, P.C.M Reiters

5

Nee

Nee

Nee

 

geen beloning

geen beloning

geen beloning

geen beloning

geen beloning


Contactinformatie

Bezoekadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Biesveld 32 4891 NW Rijsbergen

06-25165955

rienvdsande@ziggo.nl


Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting

Staat van baten en lasten met toelichting

Jaar 2018 is het eerste boekjaar nog niet klaar

niet aanwezig/niet gereed

niet aanwezig/niet gereed


Overig

Beleidsplan

Doelgroep

Werelddeel

Organisatie grootte/omzet

zie ‘Beleidsplan

Algemeen

Alleen in Nederland

tot € 1000,00


Download
Vastgesteld Jaarverslag LP-2018.pptx
Microsoft Power Point presentatie 4.3 MB