Fractie en raads/burgerleden

Geert Aerts (Fractievoorzitter)

Piet Geerts (Raadslid)

Gerard Hertsenberg (burgerlid)

Jac van Oijen (burgerlid)

Marlies van Geel (ondersteunend)

Bestuur

Rien van de Sande (Voorzitter)

Peter Reiters (Vice-voorzitter)

Christof de Bie (Secretaris)

Gerard Boot (Penningmeester)

André Herijgers (Bestuurslid)

Bob van Riel (Bestuurslid)