Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

 

De 7 werken van Hercules?

Bijna, de 7 pijlers van Lokaal Perspectief voor de gemeente Zundert!

 

1.     Transparant en dienstbaar bestuur: Gemeente is er voor de burgers: burgers moeten goed en snel worden geholpen en beter betrokken worden bij gemeentelijke plannen en beslissingen.

2.     Betaalbare woningen voor de inwoners: meer betaalbare (kleinere) woningen voor lokale starters en ouderen, dit leidt ook tot betere doorstroming en beschikbaar komen van woningen voor gezinnen.

Bouw vooral aan de grenzen van de bebouwde kom en niet in het buitengebied. Er moet een zelfbewonersplicht (tot €325.000) komen om speculatie te voorkomen.

3.     Gemeentelijk huishoudboekje op orde – Dat betekent niet meer uitgeven dan er binnenkomt en elke euro omdraaien. Maximale lastenstijging van 2% per jaar inclusief inflatie. Dan hoeven de jongeren en toekomstige generaties niet onze lasten te dragen! Ook blijven we dan uit Bredase handen!

4.     Meer ruimte voor lokale ondernemers – Locaties voor bedrijventerreinen aanwijzen en daarvoor ook vrijkomende agrarische bedrijven gebruiken. Startende ondernemers een kans bieden.

5.     Maak werk van rondwegen – Voor Rondweg Zundert Tracébesluit maken en voor Rijsbergen naar betere ontsluitingsmogelijkheden kijken.

6.     Behoud van voorzieningen in elk dorp  – Elk dorp moet haar identiteit behouden. Lokale voorzieningen en verenigingen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven.

 

7.     Bescherm groen, landelijk karakter –  Lokaal Perspectief wil minimale grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied. Dan blijft het buitengebied behouden voor agrarische ondernemingen, natuur, toerisme en recreatie.

 

 

Het Beste Alternatief:

Stem Lokaal Perspectief

LIJST 7

 


Hoofdthema's verkiezingen.

De hoofdthema's van het verkiezingsprogramma van Lokaal Perspectief is hieronder te downloaden.

Download
Verkiezingen 2022: Hoofdthema's verkiezingen
De 7 hoofdthema's van de verkiezingen van 2022
Hoofdthemas verkiezingen 2022 ALV commen
Adobe Acrobat document 220.8 KB