Voorzitter aan het woord

Woordje van de voorzitter van LP, Rien van de Sande.

 

Ik ben Rien van de Sande, raadslid voor de fractie Van de Sande. En sedert enkele maanden medeoprichter en voorzitter van de nieuwe partij LOKAAL PERSPECTIEF!

 

DOEL

 

Met de oprichting van deze nieuwe politieke partij, Lokaal Perspectief, ga ik voor een nieuwe uitdaging. Hierbij ben ik geïnspireerd door veel burgers.

Het doel is namelijk de afstand die er is tussen bedrijven, verenigingen, organisaties, burgers en de politiek te verkleinen en een andere politiek te gaan voeren.

Dit doel wil Lokaal Perspectief bereiken door vroegtijdig met betrokkenen de plannen vooral integraal te bespreken.

 

Kortom het gaat er om, dat er een reële verbinding tussen burgers en de politiek tot wasdom gaat komen.

 

ERVARING EN VERTROUWEN

 

Ik spreek uit ervaring door de vele reacties uit het veld. Die hebben mij als raadslid geraakt. Het blijkt uit reacties van burgers, dat zij vinden dat hun opmerkingen, vragen en problemen laat of niet worden beantwoord door de gemeente. Het is het niet verwonderlijk dat hierdoor de kiezers het vertrouwen verliezen in de politiek. Dit vind ik erg jammer.

 

Daarom beste kiezers is het tijd voor een nieuwe koers. Ook in Zundert.

 

NIEUWE PARTIJ LOKAAL PERSPECIEF

 

Wij zijn als lokale partij onafhankelijk lid van Lokaal Brabant o.a. voor grensoverschrijdende zaken zoals bijvoorbeeld economie, verkeer en innovatieve projecten. Zo zijn wij in de gelegenheid om vroegtijdig mee te denken over zaken die onze regio en de gemeente Zundert aangaan.

 

Verder ben ik verheugd dat wij in een tijdsbestek van maar een paar maanden een team van nieuwe kandidaten en veel leden hebben kunnen werven.

Onze mensen zijn geheel nieuw in de gemeentepolitiek, maar zij zijn wel deskundigen uit het bedrijfs- en verenigingsleven. Zij zijn enthousiast en betrokken. Zij willen samen met de burgers aan de slag.

 

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma of over andere zaken die u aangaan, mail: info@lokaalperspectief.eu of bel: 06-23166176.

Voor meer informatie mag ik u verwijzen naar onze website: https:// www.lokaalperspectief.eu

 

STEMADVIES

Tot slot adviseer ik om op 21 maart a.s. zeker te gaan stemmen. Wij hebben elkaar na 21 maart ook hard nodig.

 

Daarom vraag ik u geef onze mensen een kans.

 

Dus kies op 21 maart a.s. bewust

voor LIJST 7

LOKAAL PERSPECTIEF

 

Met dank namens onze kandidaten en alle medewerkers tijdens de campagne, de voorzitter van Lokaal Perspectief,

Rien van de Sande