Uitgelicht

Armoede

 

Armoede overkomt mensen omdat ze gewoon botte pech hebben, omdat ze verkeerde keuzes gemaakt hebben. Heel vaak spelen diepere problemen mee op sociaal en psychologisch vlak.

 

Uitkeringen kunnen en moeten een eerste hulp zijn en de scherpe kantjes van de armoede halen. Op de langere termijn is afhankelijkheid van een uitkering niet goed.  Mensen zijn het meest gebaad met passende en effectieve ondersteuning om weer volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

 

Kinderen moeten zo veel mogelijk beschermd worden tegen de negatieve effecten van armoede.  Ouderen en zieken hebben recht op een menswaardig bestaan.

 


Economie & Innovatie

 

Het gevaar van indeling in thema’s is dat je zicht op het geheel verliest. In de praktijk heeft alles met alles te maken.

 

Bijvoorbeeld bedrijven in Zundert krijgen of houden:  Die hebben we natuurlijk hard nodig voor een gezonde economie.

 

Als gemeente moet je dus goed met bedrijven in gesprek gaan om de vinger aan de pols te houden en zo zicht te houden op wat Zundert aantrekkelijk maakt voor bedrijven.

 

  • Grondprijzen

Als die in Zundert even hoog is als in Breda, dan heb je een probleem. Zeker bij bedrijven waar mobiliteit belangrijk is.

 

  • Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is belangrijk, maar voor ieder bedrijf ligt dat wel anders, afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten.  Een rondweg zou de bereikbaarheid enorm verbeteren. Zeker als dat gecombineerd wordt met een goede aansluiting op de E19 en A58, inclusief bewegwijzering (Zundert via België). Maar zelfs dan kan Zundert voor bedrijven waarvoor een goede aansluiting op het snelwegennet belangrijk is  niet op tegen Breda of Etten-Leur. Daarom moet Zundert ook actief op zoek naar bedrijven die bij Zundert passen. Aangezien deze gemeente in een gebied ligt dat agrarisch tot de top van Europa behoort is het wijs om je te richten op bedrijven in deze sector.  Daarbij ligt in deze sector veel nadruk op innovatie en duurzaamheid. Dat bied voor Zundert veel perspectief, kansen op innovatieve bedrijven die zorgen voor een goede economische basis in de gemeente Zundert en die goed te combineren zijn met onze natuur

 

  • Arbeidsmarkt

 

-        Zijn er genoeg mensen te krijgen om voor het bedrijf te werken?

 

-        Is Zundert aantrekkelijk genoeg voor mensen om er te wonen en te werken?

 

Daarvoor heb je dus een passend woning aanbod nodig , goede bereikbaarheid, onderwijs en goede aansluiting met openbaar vervoer.

Met een rondweg kan een autoluwe Molenstraat gecreëerd worden, waarmee je een grote slag wint als het gaat om de leefbaarheid van Zundert.  Het Van Gogh kwartier kan dan getransformeerd worden tot een hoogwaardig verblijfsgebied. Zo kan Zundert tot zijn volle potentie komen.  Maar daarvoor moeten wel alle neuzen dezelfde kant op. En moeten de knelpunten voor de middenstand in de Molenstraat opgelost worden zodat het ook voor deze ondernemers beter wordt.  Wat is een winkelstraat zonder winkels en horeca?

 


Jeugdzorg

 

De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid die we met z’n allen hebben is er voor zorgen dat onze jeugd veilig opgroeit, een goede opvoeding geniet en passend onderwijs krijgt. Iedereen speelt daarin een eigen rol. Dat sluit natuurlijk niet uit dat je las gemeente hier in kosten efficiënt te werk gaat. Maar het belang van het kind staat altijd voorop. Bovendien gaat er nu structureel 6 ton van het sociale domein naar de algemene middelen. Dan zou je je prioriteiten toch wat anders moeten stellen.

 

Waar de gemeente op moet inzetten is preventie. Dat doe je door in gesprek te gaan met de jongeren zelf, met de ouders, met de scholen en met de professionals in het veld. En vooral ook met verenigingen die zich richten op jongeren. Die zadel je niet op met de verantwoordelijkheid van een pand met een hele hoge huur, die faciliteer je in hun activiteiten. En dan met z’n allen de schouders er onder! Ieder probleem dat je voorkomt scheelt het kind zelf een boel ellende, scheelt de ouders en familie een hoop ellende en scheelt dan ook nog eens de gemeente een boel euro’s. En als het dan toch mis gaat, dan moeten we er voor zorgen dat dit in een zo vroeg mogelijk vast gesteld wordt en dat voor de jongere en ouders effectieve hulp goed toegankelijk is. Een integrale aanpak dus met perspectief.