Lokaal Perspectief dient motie in: Dat de hele sociale uitkering van het rijk gereserveerd blijft voor de doelgroepen!! De raad stemde unaniem in met deze motie!


Juli 2018

 

Dat besloot de raad dinsdagavond door bij de behandeling van de voorjaarsnota unaniem in te stemmen met een motie van Lokaal Perspectief. Die partij meldde zich ernstig zorgen te maken over de toekomst.

 

Zundert krijgt, net als andere gemeenten, elk jaar geld van het Rijk om uit te geven aan zaken als Jeugdzorg, arbeidsparticipatie en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zundert heeft al een paar jaar iets van dat Rijksgeld overgehouden, dus niet uitgegeven aan het sociale domein.

 

Deels is daarvan een reserve opgebouwd waaruit eventuele toekomstige tegenvallers op het sociale gebied kunnen worden betaald. Deels ook is het overschot in een algemene reserve gestopt.

 

Dat laatste baart Lokaal Perpectief zorgen. Want het ziet ernaar uit dat het Rijk de uitkering gaat terugschroeven, terwijl de gemeente langzamerhand meer kosten heeft aan het sociale domein. De partij wil dan ook dat de hele sociale uitkering van het Rijk gereserveerd blijft voor de doelgroepen.

 

Maar houdt Zundert wel geld over? Wethouder Twan Zopfi, die benadrukte dat het onderwerp hem zeer na aan het hart ligt, kan daar nog niet op vooruit lopen. Dat wat in 2018 wordt uitgegeven is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat Zundert met de reserve die is opgebouwd in elk geval is voorbereid op eventuele toekomstige tegenvallers.

 

Neemt niet weg dat hij net als de complete raad, het eens is met de motie van Lokaal Perspectief dat het goed is om één en ander nader te analyseren en meteen ook te kijken wat eventueel toekomstige neveneffecten kunnen zijn van de decentralisatiewet.

 

De raad stemde verder unaniem in met de de voorjaarsnota 2019.

 

Bron: BN DeStem