KIJK OP ONDERWIJSHUISVESTING in Zundert en Klein-Zundert, door ouders en andere burgers.


Maart 2018

 

De uitslagen van deze enquete (uitgevoerd door Dimensus) zijn bekend!

 

Het verheugt onze partij dat de uitkomst precies is, zoals wij ernaar streven en zoals wij vermelden in ons verkiezingsprogramma:

 

"Behoud van de identiteit van de dorpskernen met basisvoorzieningen, zoals o.a.scholen  etc.

 

Zie voor de volledige uitslag:

 

https://zundert.notubiz.nl/document/6213691/1/rapportage_bewonersonderzoek_Zundert

 

We maken even een korte analyse van de enquete:

blz 3. afstand tot de school is veruit de belangrijkste motivatie, daarna bereikbaarheid;

blz 4. leefbaarheid: 77% wil basisschool in het dorp;

blz.6. meerwaarde basisschool in de woonomgeving, 54%;

blz.7. vooral Klein-Zundert, korte afstand school moet blijven bestaan;

blz.8. merendeel positief tegenover IKC, maar dan wel dicht bij huis;

blz 9. meerwaarde I.K.C. ja 48% is wel enigszins strijdig met blz. 10 het merendeel 40% oneens met de stelling "voor de ontwikkeling van mijn kind vind ik een IKC belangriijk".

blz.11 Voor Klein-Zundert is samenvoegen van scholen geen optie.

blz. 12 advies van de inwoners aan de gemeente: renovatie van de drie scholen scoort het hoogst met 45%, opzetten van IKC’s op 2 locaties 42%, één IKC slechts 22%.

blz. 13. de 4e conclusie Als concreet etc..... evenveel steun klopt niet helemaal renovatie van alle drie scholen scoort 45% ; I.K.C. op twee locatie's scoort 42%).

 

Kortom de ouders van kinderen kiezen iets meer voor renovatie van bestaande scholen, daarna voorkeur van tenminste twee scholen: één in Klein-Zundert en één in Zundert.

 

Voor de geïnteresseerden toch nog even een wetenschappelijk onderzoek bijgesloten over kleine scholen met de conclusie dat kleine scholen helemaal niet per definitie minder goed zijn voor het kind.

Er zijn zelfs indicaties voor positieve effecten.

 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/10/Onderwijsopkleinescholen.pdf