Lokaal Perspectief laat in Zundert het onderwijsdebat van D66 schieten.


Maart 2018

 

Dat debat is een initiatief van een andere nieuwkomer in de Zundertse politiek, D66. Die wil de verschillende lokale partijen er de kans mee bieden hun ideeën te spuien over een onderwerp waar D66 zelf veel belang aan hecht en dat, volgens die partij, erg belangrijk is voor Zundert.

 

Onderwijskwaliteit

Maar, zo stelt lijsttrekker Geert Aerts van Lokaal Perpectief: ,,Tijdens het debat gaat het met name over de kwaliteit van het onderwijs. Dat is nou bij uitstek een onderwerp waarover de lokale politiek weinig heeft te zeggen. Zo'n bijeenkomst zou een goed podium zijn voor het onderwijsveld zelf. Voor directeuren, besturen, medezeggenschapsraden en de inspectie. Zij gaan over de kwaliteit, over de inhoud. Wij niet."

 

Het zou een ander verhaal zijn als het tijdens het debat over zaken ging, waar de lokale politiek wel invloed op heeft, meent Lokaal Perspectief. Zoals de huisvesting, de wenselijkheid van de komst van een Integraal Kind Centrum. ,,Of over bewegingsonderwijs. Of het Passend Onderwijs in relatie tot bijvoorbeeld de centra voor Jeugd en Gezin. Dat zijn onderwerpen waar wij als lokale politici wel invloed op kunnen uitoefenen."

 

Spijtig

Jammer, reageert Barry Joosen van D66 Zundert. ,,Natuurlijk gaat het over onderwijskwaliteit. Maar die hangt in Zundert juist ook samen met vraagstukken als huisvesting, IKC en Passend Onderwijs. Met het debat willen we de lokale politieke partijen de kans bieden hun opvattingen uit te dragen. Wat is het beste voor onze kinderen? Dat willen we de partijen voorleggen. Het is richting de kiezer erg jammer dat één partij die meedoet aan de Zundertse verkiezingen nu niet aanwezig is."

 

Overigens is de mening van Lokaal Perspectief over verschillende onderwerpen, dus ook over onderwijs, diezelfde avond op een andere plek wel te beluisteren. De partij houdt 8 maart namelijk in restaurant de Ruyterhof aan de Hogestraat in Rijsbergen om 20.30 uur een verkiezingsavond. Het Onderwijsdebat is om 20.00 uur in de aula van Mencia Sandrode in Zundert.

 

Bron: BN DeStem