Enquête bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen


December 2018

 

In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het beeldbepalende gemeentehuis behouden zou moeten blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie.

Inderdaad is het gebouw vele jaren gebruikt door o.a. uitvaartverzorging Jack Mathijssen, woningcorporatie Thuisvester, de Heemkundekring Zundert-Rijsbergen e.a.
Momenteel heeft de eigenaar de huurders gevraagd een andere locatie te zoeken. Tijdens het evenement ‘Hart van Rijsbergen’, 8 december j.l., heeft Lokaal Perspectief een enquête gehouden voor het behoud van het voormalige gemeentehuis in Rijsbergen. Een groot aantal bezoekers vond dit zeer interessant en heeft spontaan op deze avond de enquête ingevuld.


De uitslag van de enquête is als volgt:
100% is het eens met de stelling dat dit Rijksmonument behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. 64% van de geënquêteerden vindt het belangrijk om inspraak te hebben in de toekomstige bestemming van het voormalige gemeentehuis.
Op de vraag: 'Heeft u zelf ideeën over de mogelijke bestemming van het gebouw', antwoordde 75% kunst/cultuur; 22% dienstverlening/horeca; 3% woningbouw. 83% van de geënquêteerden vindt dat er in de dorpskern Rijsbergen meer ruimte moet zijn voor pleinen, parkeren en groen.
Lokaal Perspectief zal begin 2019 een avond organiseren voor de inwoners en belanghebbenden om de uitslag van de enquête, de ideeën en de toekomstplannen van de omgeving in beeld te brengen en met elkaar te bespreken.
Uiteraard kunt u reageren op dit artikel via ons mailadres lokaalperspectief@hotmail.com.

Download
Enquete voormalig gemeentehuis.pdf
Adobe Acrobat document 192.8 KB

Het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen moet voor de lokale gemeenschap behouden blijven in een culturele en/of maatschappelijke functie. Dat is de uitslag van een door Lokaal Perspectief gehouden enquête eerder deze maand.

 

"In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het beeldbepalende gemeentehuis behouden zou moeten blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie", zo meldt burgerraadslid Jac van Oijen namens Lokaal Perspectief. "Inderdaad is het gebouw vele jaren gebruikt door onder anderen uitvaartverzorging Jack Mathijssen, woningcorporatie Thuisvester en de Heemkundekring Zundert-Rijsbergen. Momenteel heeft de eigenaar de huurders gevraagd een andere locatie te zoeken."

 

Enquête

Voor Lokaal Perspectief aanleiding om tijdens het evenement 'Hart van Rijsbergen' een enquête te houden over het behoud van het voormalige gemeentehuis in Rijsbergen. Deze enquête is volgens Lokaal Perspectief niet alleen door een groot aantal bezoekers van het evenement ingevuld, alle geënquêteerden bleken het ook nog eens unaniem eens met de stelling dat dit Rijksmonument behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. Hiernaast vindt 64% van de geënquêteerden het belangrijk om inspraak te hebben in de toekomstige bestemming van het voormalige gemeentehuis. Op de vraag: 'Heeft u zelf ideeën over de mogelijke bestemming van het gebouw', ging 75% voor invulling in de vorm van kunst en cultuur. In totaal 22% heeft een voorkeur voor invulling in de vorm van dienstverlening of horeca, terwijl 3% woningbouw een goed idee vindt.

 

Bespreken

Lokaal Perspectief heeft aangekondigd begin 2019 een avond te zullen houden voor inwoners en belanghebbenden om de uitslag van de enquête, de ideeën en de toekomstplannen van de omgeving in beeld te brengen en met elkaar te bespreken.

 

Bron: Zundertse Bode