Moties en amendementen LP

OVERZICHT raadsperiode maart-juli 2018

moties en amendementen ingediend door Lokaal Perspectief

 

Amendement I Politiek akkoord

niet aangenomen

 

Amendement II Politiek akkoord

niet aangenomen

 

Motie Reconstructie Prinsenstraat (verwijderen

drempel bij rotonde)

niet aangenomen, wel aandachtspunt

 

Amendement afgevaardigde Zundert in BCT

vestigingscommissie

aangenomen

 

Amendement anterieure overeenkomst BCT

ingetrokken, werd al ter inzage gelegd

 

Amendement hoorplicht Wind A16

niet aangenomen, wethouder zal wel afspraken

gaan maken,

zie BN/de Stem donderdag 13 juni 2018

 

Amendement BCT alleen vaststellen

bestemmingsplan 1e fase

niet aangenomen

 

Motie sociaal domein Voorjaarsnota

na wijziging unaniem aangenomen,

zie BN/de Stem woensdag 4 juli 2018

 

Motie structureel begrotingsresultaat

Voorjaarsnota

niet aangenomen wordt al rekening mee

gehouden

 

Motie versimpeling rioolheffing (met name

voorkomen dubbele lasten) ingediend met D66

en ONPL aangenomen

 

Bron: BN DeStem 13 juni 2018

Bron: BN DeStem 4 juli 2018