LP Agenda

Beste leden van Lokaal Perspectief,

Wij nodigen u uit voor de Algemene ledenvergadering op 21 september 2022 om 19.30 uur in de harmoniezaal te Rijsbergen.

We gaan u tevens bijpraten over belangrijke wijziging van de ruimtelijke plannen, zijnde de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor is een Omgevingsvisie opgesteld en die willen we graag met onze leden delen.

Aansluitend vangt om 20.30 uur een achterbanbijeenkomst aan op dezelfde locatie. Hierbij de agenda.

Raadsvergaderingen, zie https://zundert.raadsinformatie.nl/